NEDERLANDS PATRICIAAT PDF

Onze informatiespecialist Martijn Spruit was erbij en brengt verslag uit. Hierna gaf Daan de Clercq een toelichting over de totstandkoming van dit deel. De eerste exemplaren werden uitgereikt aan vertegenwoordigers van de families wiens stamboom in de publicatie is opgenomen. Tegelijk met de wijziging van redactie en uitgever zijn enkele veranderingen doorgevoerd: er is gekozen voor een fraai, modern lettertype en er zijn afbeeldingen in kleur opgenomen.

Author:Kezragore Mazujind
Country:Guinea
Language:English (Spanish)
Genre:Finance
Published (Last):6 September 2004
Pages:293
PDF File Size:6.68 Mb
ePub File Size:19.33 Mb
ISBN:200-5-83340-908-2
Downloads:17798
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NigoreHet gaat hierbij om niet-adellijke families en niet-adellijke takken van adellijke families. Het is een boekenreeks die in principe jaarlijks wordt uitgegeven. De reeks is begonnen in door Didericus van Epen. In de oostelijke Nederlanden Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg bestond wel land adel, echter meestal zonder formele titel. Koning Willem I nam bewust een aantal families van regenten in de Nederlandse adel op, vaak zonder ze een adellijke titel te geven.

Ze kregen echter wel het adellijke predicaat jonkheer toegekend. Sommige patricische families ontleenden trots aan het feit niet in de adelstand te zijn opgenomen omdat zij zichzelf uit bekende koopmansgeslachten daarvoor te deftig vonden. Sommige families werden slechts gedeeltelijk in de adelstand opgenomen, omdat zij hun handelsbelangen niet door een titel in gevaar wilden brengen, maar andere delen van de familie inmiddels grootgrondbezitter waren geworden en dit niet meer speelde.

Het Blauwe boekje is genoemd naar de sinds onveranderlijk blauw gebleven linnen kaft. Als een familie eenmaal van adel is, wordt die familie automatisch opgenomen in het Rode Boekje.

Aan de toelating tot de adelstand zijn kosten verbonden. In het Blauwe boekje wordt een familie alleen opgenomen op eigen verzoek. Hieraan zijn eveneens kosten verbonden. Vooraanstaande families die een dergelijk verzoek niet doen, zijn niet in het NP opgenomen. Van de meeste patricische families verschijnt in het blauwe boekje minder dan eens in de 25 jaar een geactualiseerde genealogie.

In de eerste uitgave was in het voorwoord een lijst opgenomen van families die geschikt voor opname werden bevonden door de redactie. De directie van het Centraal Bureau voor Genealogie beoordeelde of de verzoeken om her opname van een genealogie in een nieuwe reeks voor plaatsing in aanmerking kwamen. Hiervoor moet de familie zes opeenvolgende generaties maatschappelijk hebben gepresteerd. Vermogend zijn is geen opnamecriterium.

EUPATORIUM ADENOPHORUM PDF

Nederland's patriciaat

To be eligible for entry, families must have played an active and important role in Dutch society, fulfilling high positions in the government, in prestigious commissions and in other prominent public posts for over six generations or years. The longer a family has been listed in the Blue Book, the higher its esteem. The earliest entries are often families seen as co-equal to the high nobility barons and counts , because they are the younger branches of the same family or have continuously married members of the Dutch nobility over a long period of time. There are "regentenfamilies", whose forefathers were active in the administration of town councils, counties or the country itself during the Dutch Republic.

BUSINESS LAW 14TH EDITION MALLOR PDF

List of Dutch patrician families

Het gaat hierbij om niet-adellijke families en niet-adellijke takken van adellijke families. Het is een boekenreeks die in principe jaarlijks wordt uitgegeven. De reeks is begonnen in door Didericus van Epen. In de oostelijke Nederlanden Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg bestond wel land adel, echter meestal zonder formele titel. Koning Willem I nam bewust een aantal families van regenten in de Nederlandse adel op, vaak zonder ze een adellijke titel te geven. Ze kregen echter wel het adellijke predicaat jonkheer toegekend. Sommige patricische families ontleenden trots aan het feit niet in de adelstand te zijn opgenomen omdat zij zichzelf uit bekende koopmansgeslachten daarvoor te deftig vonden.

KILOMAX 15 PDF

Verslag deel 95 Nederland’s Patriciaat

.

IRF511 DATASHEET PDF

Nederland's Patriciaat

.

Related Articles