GEBRUIKSBESLUIT 2012 PDF

For this purpose, you must indicate your Message Box name in the application. You can apply for an all-in-one permit for physical aspects to your municipality or via the online service counter all-in-one gebruikzbesluit for physical aspects External link. If you have business premises in the Netherlands, taking measures to avoid potential fire hazards is mandatory. Skip to main content Skip to navigation. In the event of a fire, you must be able to control gebruiksbeluit development and spread of fire and smoke using non-flammable or fire retardant materials that comply with various standards.

Author:Gazuru Maurr
Country:Dominica
Language:English (Spanish)
Genre:History
Published (Last):22 August 2008
Pages:171
PDF File Size:14.4 Mb
ePub File Size:3.29 Mb
ISBN:258-4-74859-289-3
Downloads:2539
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KalePublicaties over brandveiligheid Gebruiksbesluit brandveilig gebruik In het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken Gebruiksbesluit staan de voorschriften om gebouwen brandveilig te gebruiken. Het Gebruiksbesluit is landelijk ingevoerd om de voorschriften voor het brandveilig gebruik van gebouwen gelijk te trekken. De gebruikseisen voor brandveiligheid zijn hierdoor in elke gemeente gelijk.

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik en gebruiksmelding Voor sommige gebouwen is een gebruiksvergunning nodig. In een gebruiksvergunning stelt een gemeente nadere eisen aan het brandveilig gebruik van een gebouw en alleen als deze extra eisen noodzakelijk zijn.

De eisen dragen bij aan het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, brandgevaar en ongevallen bij brand. Voor sommige gebouwen is alleen een melding nodig. Bijvoorbeeld voor gebouwen waar meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn. Voor een gebruiksmelding betaalt u geen leges. Bovendien kunt u 4 weken nadat de melding bij de gemeente is ingediend, het gebouw in gebruik nemen mits de melding overeenkomt met het gebruik.

Wanneer een vergunning nodig is en wanneer een melding volstaat, kunt u nagaan via de Vergunningcheck van het Omgevingsloket online. U kunt de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik en de gebruiksmelding indienen via Omgevingsloket Online.

Tekenmodule, rekenmodule en checklist Gebruiksbesluit Om het Gebruiksbesluit goed te kunnen toepassen, heeft de overheid een aantal hulpmiddelen ontwikkeld: Tekenmodule Gebruiksbesluit Het digitale aanvraag- en meldingformulier op het Omgevingsloket online bevat een tekenmodule om op basis van bestaande plattegronden de noodzakelijke tekeningen te maken. Vluchtroutes, brandblusmiddelen en deuren zijn via specifieke symbolen aan te duiden. Losse symbolen zijn te downloaden bij de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik.

Een aantal symbolen staat niet in de norm NEN zoals de draairichting van deuren. Gebruik dan de gangbare symbolen. Rekenmodule personenbezetting Gebruiksbesluit Met de rekenmodule kunt u uitrekenen hoeveel mensen er in een pand mogen worden toegelaten. In de handleiding rekenmodule staat bij welke situaties u de rekenmodule kunt gebruiken. Checklist algemene voorschriften Gebruiksbesluit Met de checklist kunt u nagaan of een gebouw voldoet aan de voorschriften voor brandveilig gebruik.

Helpdesk Bouwregelgeving Professionals kunnen voor meer informatie over bouwregels en brandveiligheid de database raadplegen met veelgestelde vragen van de Helpdesk Bouwregelgeving. Vindt u hier geen antwoord op uw vraag, dan kunt u een e-mail sturen naar de Helpdesk Bouwregelgeving.

De helpdesk beantwoordt alleen vragen over de interpretatie en toepassing van de Woningwet en het Bouwbesluit, regels voor vergunningvrij bouwen en het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouwen en brandveilig gebruik. Adviescommissie brandveiligheid De Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften adviseert burgers, ondernemers en overheden die met een procedure voor een omgevingsvergunning bezig zijn en er gezamenlijk niet uit komen.

Deze commissie is ingesteld door de Rijksoverheid en geeft een niet bindend, onafhankelijk en technisch oordeel of advies. U kunt advies aanvragen door een e-mail te sturen. Uitspraken van deze adviescommissie die is ingesteld door de Rijksoverheid, zijn verwerkt in de Veelgestelde vragen van de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik.

Publicaties over brandveiligheid.

CRONICA DEL PERU PEDRO CIEZA DE LEON PDF

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die voorschriften. Wat het Bouwbesluit is Als u bouwt of verbouwt met of zonder vergunning, moet u zich altijd houden aan de voorschriften in het Bouwbesluit Bij het Bouwbesluit hoort de Regeling Bouwbesluit Hierin staan onder meer voorschriften over de CE-markering en de aansluiting van gas, elektriciteit, noodstroom en water. Hulpmiddelen bij voorschriften Bouwbesluit Om te voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit , kunt u gebruik maken van bijvoorbeeld rekenmethoden, checklijsten en richtlijnen.

CRAFTSTEAK MENU PDF

GEBRUIKSBESLUIT 2012 PDF

Kazrasho Fire safety measures and permits When do you need an All-in-one permit for physical aspects? Statutory rules and regulations also apply to: Business location and security. A gebruikshesluit of occupancy is sufficient for the use of certain buildings. Notification of occupancy Online application procedure via Message Box Where to find information and advice? Skip to main content Skip to navigation. In the event of a fire, you must be able to control the development and spread of fire and smoke using non-flammable or fire retardant materials that comply with various standards. If you are using a building e.

DE MADRID AL ZIELO PDF

Bouwbesluit 2012

Dit zijn de voorschriften die de minimaal noodzakelijke kwaliteit van bouwwerken waarborgen. Deze integratie is in beginsel beleidsneutraal. De integratie heeft dus niet als doel om eisen te verzwaren of verlichten. Dat neemt niet weg dat dit besluit toch een aanzienlijk aantal verschillen ten opzichte van de huidige voorschriften bevat. De verschillen hangen vooral samen met de uniformering van de systematiek en begrippen, de vereenvoudiging van voorschriften zoals de brandveiligheidsvoorschriften , de afstemming met andere regelgeving, de ervaringen bij de toepassing van de huidige voorschriften, Europese regelgeving en aan de Tweede Kamer gedane toezeggingen zoals aanscherping van de waarde voor thermische isolatie; het opnemen van voorschriften voor a.

Related Articles